From the recording SAI SIMRAN

In cart Not available Out of stock

Lyrics

Paramam Pavithram Baba Vibhuthim
Paramam Vichithram Leela Vibhuthim
Paramaartha Ishtaartha Moksha Pradhaanam
Baba Vibhuthim Idham Asrayami