From the recording SAI PRASHANTI

In cart Not available Out of stock

Lyrics

Prema Muditha Man Se Kaho, Ram Ram Ram
Ram Ram Ram, Ram Ram Ram, Shri Ram Ram Ram

Paap Katey, Dukh Mitey, Letey Ram Nam
Bhava Samudra Sukh Da Naava, Ek Ram Nam

Mata Pita Bandhu Sakha, Sab Hi Ram Nam
Niradhara Ko Adhara, Ek Ram Nam

Param Shanti Sukh Nidhan, Nitya Ram Nam
Param Gopya, Param Divya, Mantra Ram Nam

Shri Ram Ram Ram, Ram Ram Ram,
Ram Ram Ram, Shri Ram Ram Ram