0:00/???
  1. Arathi

From the recording SAI SIMRAN

In cart Not available Out of stock

Lyrics

Om Jai Jagadish Hare Swami Sathya Sai Hare
Bhaktajana Samrakshaka, Bhaktajana Samrakshak
Parthimaheshwara
Om Jai Jagadish Hare

Shashivadana Shreekara Sarva Pranapathe
Swami Sarva Pranapathe
Aashrita Kalpalatheeka
Aashrita Kalpalatheeka
Aapathbaandhava
Om Jai Jagadish Hare

Mata Pita Guru Daivamu Mariyanthayu Neeve
Swami Mariyanthayu Neeve
Nadabrahma Jagannatha
Nadabrahma Jagannatha
Nagendrashayana
Om Jai Jagadish Hare

Omkara Rupa Ojasvi Om Sai Mahadeva
Sathya Sai Mahadeva
Mangala Aarti Anduko
Mangala Aarti Anduko
Mandaragiridhari
Om Jai Jagadish Hare

Narayana Narayana Om Sathya
Narayana Narayana Narayana Om
Narayana Narayana Om Sathya
Narayana Narayana Om Sathya
Narayana Narayana Om
Om Jai Satguru Deva