From the recording SAI PRASHANTI

In cart Not available Out of stock

Lyrics

Manasa Bhajore Guru Charanam, Dustara Bhava Sagar Tharanam
Guru Maharaj, Guru Jai, Sai Nath Sath Guru Jai Jai

Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shivaya Namah Om
Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Aruna Shivom
Omkaram Bhava, Omkaram Bhava, Omkaram Bhava, Om Namo Baba